07 mei 2016

"het economische dat boven het menselijke primeert" en andere betekenisloze uitspraken

De dikste shit aan de kunstensector is het schrijnend gebrek aan kunstenaars.
Hiermee bedoelen we niet alleen dat allerhande creatieprocessen al decennialang gehinderd worden door inhoudelijke bliksemafleiders zoals subsidies en het tekort eraan, maar ook dat die subsidies al ze er zijn haast volledig worden opgeslorpt door allerhande niet-creatieprocessen die al decennialang een pervers systeem in stand houden.

Procentueel gesproken zijn er maar redelijk weinig creërende personen ten opzichte van de berg sympathisanten die ook een deel van de koek willen, onder de vorm van hun loonkost, vergader- en prospectiebudget

Sympathisanten zijn de dikste shit
de culturele sector is voor 99 procent gebouwd van een netwerk van sympathisanten
geen kunstenaars.
Sympathisanten

zoals babyboomers en generation X -losers met paarse jassen aan en oranje haar en vaak ook een Theo-bril. Met triviale te pellen eitjes en oppervlakkige meninkjes in domme columns op Apache of zo

of van die generation Y- sneeuwvlokjes die nog nooit in hun leventje ook maar iéts hebben moeten doen die beslissen dat cultuursubsidies moeten aangewend worden om hen van een loon te voorzien om ... belangrijke dingen te doen zoals... kunstenaars hélpen door... te vergaderen!

en truttemieën die afschrijvingstabellen en rekeninguittreksels met elkaar verwarren, maar om een of andere reden continu betaald werk hebben als zakelijk medewerker in de culturele sector
(waar sympathiek zijn belangrijker is dan iets effectief kunnen)

sympathisanten die zowel geen creatief talent als zakelijke skills bezitten,  maar toch arty farty willen zijn én daar voor betaald willen worden ( want stel je voor dat ze eens niet vijf keer per jaar naar hun idyllisch Zweeds huisje zouden kunnen reizen om te kunnen rusten na al dat vergaderen en netwerken)

en als na het uitbetalen van de sympathisanten de subsidiepot leeg is en er voor de artiesten niets meer overblijft, mag er verontwaardigd gedaan worden

en dan zal een stel curators/ programmators/ recensentjes/ netwerkers/... sympathisanten een resem vergaderingen/ netwerkmomenten organiseren waar beslist wordt om over te gaan tot een proper gemanicuurde protestactie in de vorm van een zwempartijtje in Oostende

Als u zichzelf hierin herkent, dan komt dat omdat u niet uniek bent, maar omdat wel honderden mensen die exact dezelfde dingen zeggen als u, naar dezelfde plekken reizen als u, dezelfde aspiraties hebben als u, dezelfde froefroekapsels dragen als u, drinken dezelfde theetjes als u,...
Ik heb u namelijk gefictiviseerd (fictionaliseren- viseren) in mijn ergernis aan wel honderden mensen die exact op u gelijken

Als u zich beledigd voelt, dan bekent u in feite schuld want elke gelijkenis met bestaande personen berust niet op toeval, maar op won ton uit de sun wa

Geen opmerkingen: